ارتباط با همکاران ما
ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دبیر محترم ستاد: جناب آقای دکترمصطفی محقق
مدیریت محترم ستاد:جناب آقای دکتر پورمحمدیان
همکاران:88396098
سرکار خانم حسینی (کارشناس آموزشی- رفاهی)
سرکارخانم خرم(کارشناس آموزشی-رفاهی)
جناب آقای تکلو
جناب آقای حيدري(رئیس حسابداری)
جناب آقای عبدالوند:مدیر سایت
بلوار کشاورز- خ ایتالیا-روبروی ازمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه- پلاک 74