نحوه محاسبه حد نصاب قبولی در آزمونهای جامع
طبق مصوبه پنجاه و یکمین جلسه مورخ 1392/3/25 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در خصوص نحوه محاسبه حد نصاب قبولی در آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیش کارورزی جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد.
حد نصاب نمره قبولی در آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیش کارورزی بر اساس 70 درصد میانگین مجموع نمرات 5 درصد اول کلیه دانشگاهها محاسبه می گردد و این مصوبه از تاریخ تصویب(آزمون شهریور 1392 و به بعد)لازم الاجرا می باشد.
ثبت نام ترم تابستان

دانشجويان محترم شاهد و ايثارگر

 با توجه به برگزاري ترم تابستاني وي‍ژه دانشجويان شاهد و ايثارگر در دروس اختصاصي و عمومي مقاطع علوم  پايه  رشته هاي پزشكي ،دندانپزشكي و داروسازي و همچنين دروس عمومي مقطع كارشناسي در دانشگاه علوم پزشكي اروميه مقتضي است جهت اطلاع از شرايط  ثبت نام در اين ترم،  دروس ارائه شده ، قوانين و مقررات ترم تابستاني، نحوه ثبت نام ، زمانبندي ثبت نام و تقويم تحصيلي ترم تابستانه به سايت دانشگاه علوم پزشكي اروميه مراجعه و پس از اطمينان از احراز شرايط با  در دست داشتن دو قطعه عكس  جهت انجام مراحل ثبت نام به دفتر مركزي ستاد دانشجويان شاهد و ايثارگر مراجعه نمائيد.

اطلاعيه مهم در خصوص نحوه ثبت نام در ترم تابستاني سال 1393
دانشجويان محترم شاهد و ايثارگر
خواهشمند است جهت  انجام بهينه روند مراحل ثبت نام ، نكات زير را رعايت نمائيد.
1- دريافت و تكميل فرم هاي  شماره يك و دو (فرم منشور اخلاقي وفرم تعهد  دانشجويان) از سايت دانشگاه علوم پزشكي اروميه
2- مراجعه به  ساختمان آموزش دانشكده  پزشكي طبقه 2 سركار خانم دكتر ابراهيمي جهت دريافت فرم انتخاب واحد و تكميل آن
3- مراجعه به دفتر مركزي ستاد دانشجويان شاهد جهت تائيد فرمها توسط مديريت محترم ستاد
4- مراجعه به آموزش دانشكده محل تحصيل جهت مهر و امضاء
5- مراجعه به آموزش كل دانشگاه اتاق 705 جهت تائيد مدارك
6- مراجعه به دفتر ستاد جهت تحويل فرمها و تكميل مراحل ثت نام
همچنين يادآور ميشود با توجه به تكميل فرايند ثبت نام از طريق  اين ستاداحتياجي به حضور دانشجويان در دانشگاه فوق نميباشد.

اطلاعيه مهم در خصوص تشكيل بانك اطلاعاتي در زمينه هاي علمي، فرهنگي...

دانشجوي محترم شاهد و ايثارگر
از آنجا كه بنياد شهيد و امور ايثارگران تهران بزرگ در صدد تهيه بانك اطلاعاتي از دانشجويان شاهد و ايثارگر ميباشد، لذا مقتضي است دانشجوياني كه در زمينه هاي
علمي ،آموزشي ، فرهنگي،ورزشي و علوم قرآني فعاليت دارند جهت اطلاعات بيشتر و ثبت نام با شماره تلفن 81633487 سركار خانم خرم تماس حاصل نمايند.
مديريت امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه

توسط : admin | تاریخ : 1393/03/31 | نظرات

دروس پذيرفته شده دانشجويان شاهد و ايثارگردر ترم تابستاني دانشگاه اروميه

دانشجويان محترم شاهد و ايثارگر
باتوجه به پايان  مهلت ثبت نام در ترم تابستان، مقتضي است جهت اطلاع از دروس پذيرفته شده زمان شروع كلاسها و نحوه اسكان در خوابگاه  دانشگاه علوم پزشكي اروميه اينجا كليك نماييد.

مديريت امور دانشجويان شاهد و ايثارگر

توسط : admin | تاریخ : 1393/04/10 | نظرات

اطلاعيه ترم تابستان 94

دانشجوي گرامي شاهد و ايثارگر
با پيگيريهاي مدير كل محترم شاهد و ايثارگر ترم تابستان 94 ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر در دانشگاه البرز برگزار مي گردد.
اطلاع از شرايط عمومي و اختصاصي واجدين شرايط ثبت نام در ترم مذكور به اينجا مراجعه كنيد.
مديريت ستاد دانشجويان شاهد و ايثارگر

توسط : admin | تاریخ : 1394/03/12 | نظرات

ثبت نام ترم تابستان 94 آغاز شد

دانشجوي محترم شاهد و ايثارگر خواهشمند است جهت اطلاع از نحوه ثبت نام در ترم تابستان 94 طبق فرآيند ذيل عمل نمائيد.
1- مطالعه دقیق دستورالعمل ترم تابستان از اينجا
2- تکمیل فرمهای شماره 1و 2 و3 به صورت تایپ شده و سپس تهیه پرینت از آن‌ها( لطفا فقط در صورت منطبق بودن شرایط شما با ضوابط تعیین شده ترم تابستان اقدام نمائيد)
3- در یافت فرم انتخاب واحد از اینجا جهت انتخاب واحدهاي درخواستي(لازم است برنامه دروس ترم تابستان بطور دقيق مطالعه شود و انتخاب واحد بر اساس ضوابط مذكور صورت گيرد)
4- مراجعه به دفتر ستاد شاهد دانشکده پزشکی(ط 3 اتاق 312) به همراه فرم انتخاب واحد جهت امضاء
5- مراجعه به دفتر مرکزی ستاد شاهد جهت تائید مدیریت ستاد و ممهور شدن فرم
6- مراجعه به آموزش دانشکده مربوط به منظور مهر و امضاء فرم توسط معاون محترم آموزشی دانشکده مربوطه
7- مراجعه به آموزش کل دانشگاه (ط 7 اتاق 507 ساختمام مرکزی دانشگاه)به منظور امضاء فرم  توسط مدیر محترم آموزشی دانشگاه و ممهور شدن عكس الصاقي
8- مراجعه به دبیرخانه آموزش کل (طبقه همکف ساختمان مرکزی)جهت ثبت درخواست
9- مراجعه مجدد به سایت و اپلود فرم ثبت نام و فرمهای شماره 1و2و3 جهت ثبت نام اینترنتی در قسمت ثبت درخواست
10- نگهداری کد رهگیری ارائه شده در پایان ثبت نام
11- نگه داری اصل فرمها جهت ارائه به دانشگاه البرز بعد از تائید قطعی ثبت نام
12-پیگیری نتیجه درخواست از طریق پنل پیگیری سایت
13- ويژه  دانشجویان پردیس بین الملل : واریز شهریه دروس پس از تائيد ثبت نام اوليه توسط دانشگاه البرز بنام خود دانشجو به شماره حساب 2177616010003 بانك ملي شعبه مطهري بنام درآمدهاي معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي البرز و واريز شهريه خوابگاه  بنام خود دانشجو به شماره حساب 2177616029001 بانک ملی بنام درآمداختصاصي معاونت دانشجوئي و فرهنگي


توسط : admin | تاریخ : 1394/03/23 | نظرات

تغییرات جدید آئین نامه شرایط شرکت در آزمون جامع علوم پایه

 دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر
جهت اطلاع از تغيير شرط گذراندن تمام دروس عمومي قبل از آزمون جامع علوم پايه دوره پزشكي عمومي به گذراندن 8 واحد از دروس عمومي اینجا کلیک کنید.

توسط : admin | تاریخ : 1395/05/25 | نظرات

اطلاعيه ترم تابستان 95

دانشجوي گرامي شاهد و ايثارگر
با پيگيريهاي مدير كل محترم شاهد و ايثارگر ترم تابستان 95 ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر در دانشگاه البرز برگزار مي گردد.
جهت اطلاع از فرايندثبت نام در ترم مذكور به اينجا مراجعه كنيد.
ستاد دانشجويان شاهد و ايثارگر

توسط : admin | تاریخ : 1394/03/12 | نظرات

ثبت نام ترم تابستان 94 آغاز شد

دانشجوي محترم شاهد و ايثارگر خواهشمند است جهت اطلاع از نحوه ثبت نام در ترم تابستان 94 طبق فرآيند ذيل عمل نمائيد.
1- مطالعه دقیق دستورالعمل ترم تابستان از اينجا
2- تکمیل فرمهای شماره 1و 2 و3 به صورت تایپ شده و سپس تهیه پرینت از آن‌ها( لطفا فقط در صورت منطبق بودن شرایط شما با ضوابط تعیین شده ترم تابستان اقدام نمائيد)
3- در یافت فرم انتخاب واحد از اینجا جهت انتخاب واحدهاي درخواستي(لازم است برنامه دروس ترم تابستان بطور دقيق مطالعه شود و انتخاب واحد بر اساس ضوابط مذكور صورت گيرد)
4- مراجعه به دفتر ستاد شاهد دانشکده پزشکی(ط 3 اتاق 312) به همراه فرم انتخاب واحد جهت امضاء
5- مراجعه به دفتر مرکزی ستاد شاهد جهت تائید مدیریت ستاد و ممهور شدن فرم
6- مراجعه به آموزش دانشکده مربوط به منظور مهر و امضاء فرم توسط معاون محترم آموزشی دانشکده مربوطه
7- مراجعه به آموزش کل دانشگاه (ط 7 اتاق 507 ساختمام مرکزی دانشگاه)به منظور امضاء فرم  توسط مدیر محترم آموزشی دانشگاه و ممهور شدن عكس الصاقي
8- مراجعه به دبیرخانه آموزش کل (طبقه همکف ساختمان مرکزی)جهت ثبت درخواست
9- مراجعه مجدد به سایت و اپلود فرم ثبت نام و فرمهای شماره 1و2و3 جهت ثبت نام اینترنتی در قسمت ثبت درخواست
10- نگهداری کد رهگیری ارائه شده در پایان ثبت نام
11- نگه داری اصل فرمها جهت ارائه به دانشگاه البرز بعد از تائید قطعی ثبت نام
12-پیگیری نتیجه درخواست از طریق پنل پیگیری سایت
13- ويژه  دانشجویان پردیس بین الملل : واریز شهریه دروس پس از تائيد ثبت نام اوليه توسط دانشگاه البرز بنام خود دانشجو به شماره حساب 2177616010003 بانك ملي شعبه مطهري بنام درآمدهاي معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي البرز و واريز شهريه خوابگاه  بنام خود دانشجو به شماره حساب 2177616029001 بانک ملی بنام درآمداختصاصي معاونت دانشجوئي و فرهنگي


توسط : admin | تاریخ : 1394/03/23 | نظرات
 از دانشجویان برتر علمی فرهنگی ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی تهران تقدیر شد http://pr.tums.ac.ir
برنامه کلاس ها و آزمون های ترم تابستان دانشکده توانبخشی از طریق سامانه نوید دانشگاه علوم پزشکی تهران navid.tums.ac.ir بصورت مجازی می باشد.

اطلاعيه سفر زيارتي مشهد مقدس ويژه دانشجويان متاهل در سال97

دانشجوي محترم شاهد و ايثارگر
ستاد دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه در راستاي ارج نهادن به امر مقدس ازدواج و ترغيب دانشجويان به اين امر الهي، سفر زيارتي مشهد مقدس، با تسهيلات ويژه براي دانشجويان متأهل برگزار مي نمايد. جهت كسب اطلاعات بيشتر اينجا كليك كنيد.

توسط : admin | تاریخ : 1395/03/12 | نظرات

اطلاعيه ثبت عضويت دانشجويان شاهد و ايثارگر در سيستم مديريت سما

دانشجوي محترم شاهد و ايثارگر
با توجه به اين كه كليه درخواستهاي آموزشي و غير آموزشي شما از اين تاريخ به بعد فقط از طريق سيستم سما پيگيري ميشود لازم است جهت سهولت پيگيري موارد درخواستي خود، به سيستم مديريت آموزش ( سما ) به آدرس  edu-e.tums.ac.ir مراجعه نماييد وآيكون مربوط به درخواست ثبت عضويت در ستاد شاهد را انتخاب و درخواست خود را  ثبت و به همراه مدارك درخواستي كه در اطلاعيه ذكر شده  ارسال نماييد.
جهت اطلاع از موارد درخواستی اینجا کلیک کنید

 

توسط : admin | تاریخ : 1395/03/29 | نظرات

تغییرات جدید آئین نامه شرایط شرکت در آزمون جامع علوم پایه

 دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر
جهت اطلاع از تغيير شرط گذراندن تمام دروس عمومي قبل از آزمون جامع علوم پايه دوره پزشكي عمومي به گذراندن 8 واحد از دروس عمومي اینجا کلیک کنید.

توسط : admin | تاریخ : 1395/05/25 | نظرات

شرایط شرکت در جشنواره آموزشی و تحصیلی جایزه ملی ایثار

دانشجوی محترم شاهد و ایثارگر
با توجه به برگزاری مراسم تجلیل از دانشجویان شاهد و ایثارگر برتر علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور و شرکت در جشنواره آموزشی و تحصیلی جایزه ملی ایثار، خواهشمند است ضمن مطالعه دستورالعمل اجرایی انتخاب این دسته از دانشجویان، در صورتیکه واجد شرایط عمومی  هستید بر اساس شاخصهای تعیین شده  مدارک و مستندات خود را  حداکثر تا تاریخ 4/9/96 به دفتر مرکزی ستاد واقع در بلوار کشاورز خ قدس ساختمان دانشگاه علوم پزشکی تهران ط 4 اتاق 408 ارائه دهید

توسط : admin | تاریخ : 1395/08/02 | نظرات

اطلاعيه ترم تابستان 95

دانشجوي گرامي شاهد و ايثارگر
با پيگيريهاي مدير كل محترم شاهد و ايثارگر ترم تابستان 95 ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر در دانشگاه البرز برگزار مي گردد.
جهت اطلاع از فرايندثبت نام در ترم مذكور به اينجا مراجعه كنيد.
ستاد دانشجويان شاهد و ايثارگر

توسط : admin | تاریخ : 1394/03/12 | نظرات

ثبت نام ترم تابستان 94 آغاز شد

دانشجوي محترم شاهد و ايثارگر خواهشمند است جهت اطلاع از نحوه ثبت نام در ترم تابستان 94 طبق فرآيند ذيل عمل نمائيد.
1- مطالعه دقیق دستورالعمل ترم تابستان از اينجا
2- تکمیل فرمهای شماره 1و 2 و3 به صورت تایپ شده و سپس تهیه پرینت از آن‌ها( لطفا فقط در صورت منطبق بودن شرایط شما با ضوابط تعیین شده ترم تابستان اقدام نمائيد)
3- در یافت فرم انتخاب واحد از اینجا جهت انتخاب واحدهاي درخواستي(لازم است برنامه دروس ترم تابستان بطور دقيق مطالعه شود و انتخاب واحد بر اساس ضوابط مذكور صورت گيرد)
4- مراجعه به دفتر ستاد شاهد دانشکده پزشکی(ط 3 اتاق 312) به همراه فرم انتخاب واحد جهت امضاء
5- مراجعه به دفتر مرکزی ستاد شاهد جهت تائید مدیریت ستاد و ممهور شدن فرم
6- مراجعه به آموزش دانشکده مربوط به منظور مهر و امضاء فرم توسط معاون محترم آموزشی دانشکده مربوطه
7- مراجعه به آموزش کل دانشگاه (ط 7 اتاق 507 ساختمام مرکزی دانشگاه)به منظور امضاء فرم  توسط مدیر محترم آموزشی دانشگاه و ممهور شدن عكس الصاقي
8- مراجعه به دبیرخانه آموزش کل (طبقه همکف ساختمان مرکزی)جهت ثبت درخواست
9- مراجعه مجدد به سایت و اپلود فرم ثبت نام و فرمهای شماره 1و2و3 جهت ثبت نام اینترنتی در قسمت ثبت درخواست
10- نگهداری کد رهگیری ارائه شده در پایان ثبت نام
11- نگه داری اصل فرمها جهت ارائه به دانشگاه البرز بعد از تائید قطعی ثبت نام
12-پیگیری نتیجه درخواست از طریق پنل پیگیری سایت
13- ويژه  دانشجویان پردیس بین الملل : واریز شهریه دروس پس از تائيد ثبت نام اوليه توسط دانشگاه البرز بنام خود دانشجو به شماره حساب 2177616010003 بانك ملي شعبه مطهري بنام درآمدهاي معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي البرز و واريز شهريه خوابگاه  بنام خود دانشجو به شماره حساب 2177616029001 بانک ملی بنام درآمداختصاصي معاونت دانشجوئي و فرهنگي


توسط : admin | تاریخ : 1394/03/23 | نظرات

اطلاعيه شرايط استفاده از تسهيلات زيراكس و كاغذ

دانشجويان محترم شاهد و ايثارگر:
ضمن عرض تبريك به مناسبت آغاز سال تحصيلي 96-95 و آرزوي سالي سرشار از موفقيت براي شما عزيزان ،جهت اطلاع ازسهميه  تسهيلات زيراكس و كاغذ در نظر گرفته شده براي هر نيمسال تحصيلي و مقاطع مختلف  اينجا كليك كنيد.

مديريت ستاد دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه

توسط : admin | تاریخ : 1394/07/06 | نظرات

اطلاعيه وام دانشجويي بنياد علوي

دانشجوي محترم شاهد و ايثارگر
بنياد علوي با هماهنگي صندوق رفاه دانشجويان ،در نظر دارد به دانشجويان شاغل به تحصيل با شرايط ويژه وام تحصيلي پرداخت نمايد.جهت كسب اطلاعات بيشتر اينجا كليك كنيد

مديريت ستاد دانشجويان شاهد و ايثارگر

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/23 | نظرات

برگزاري كارگاه هاي آموزشي

مركز مشاوره دانشگاه تهران جهت بالا بردن سطح توانمندي عمومي دانشجويان اقدام به برگزاري کارگاه‌های آموزشي  نموده است. جهت اطلاع بيشتر و ثبت نام اينجا را كليك كنيد

توسط : admin | تاریخ : 1394/11/05 | نظرات

اطلاعيه ترم تابستان 94

دانشجوي گرامي شاهد و ايثارگر
با پيگيريهاي مدير كل محترم شاهد و ايثارگر ترم تابستان 94 ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر در دانشگاه البرز برگزار مي گردد.
اطلاع از شرايط عمومي و اختصاصي واجدين شرايط ثبت نام در ترم مذكور به اينجا مراجعه كنيد.
مديريت ستاد دانشجويان شاهد و ايثارگر

توسط : admin | تاریخ : 1394/03/12 | نظرات

ثبت نام ترم تابستان 94 آغاز شد

دانشجوي محترم شاهد و ايثارگر خواهشمند است جهت اطلاع از نحوه ثبت نام در ترم تابستان 94 طبق فرآيند ذيل عمل نمائيد.
1- مطالعه دقیق دستورالعمل ترم تابستان از اينجا
2- تکمیل فرمهای شماره 1و 2 و3 به صورت تایپ شده و سپس تهیه پرینت از آن‌ها( لطفا فقط در صورت منطبق بودن شرایط شما با ضوابط تعیین شده ترم تابستان اقدام نمائيد)
3- در یافت فرم انتخاب واحد از اینجا جهت انتخاب واحدهاي درخواستي(لازم است برنامه دروس ترم تابستان بطور دقيق مطالعه شود و انتخاب واحد بر اساس ضوابط مذكور صورت گيرد)
4- مراجعه به دفتر ستاد شاهد دانشکده پزشکی(ط 3 اتاق 312) به همراه فرم انتخاب واحد جهت امضاء
5- مراجعه به دفتر مرکزی ستاد شاهد جهت تائید مدیریت ستاد و ممهور شدن فرم
6- مراجعه به آموزش دانشکده مربوط به منظور مهر و امضاء فرم توسط معاون محترم آموزشی دانشکده مربوطه
7- مراجعه به آموزش کل دانشگاه (ط 7 اتاق 507 ساختمام مرکزی دانشگاه)به منظور امضاء فرم  توسط مدیر محترم آموزشی دانشگاه و ممهور شدن عكس الصاقي
8- مراجعه به دبیرخانه آموزش کل (طبقه همکف ساختمان مرکزی)جهت ثبت درخواست
9- مراجعه مجدد به سایت و اپلود فرم ثبت نام و فرمهای شماره 1و2و3 جهت ثبت نام اینترنتی در قسمت ثبت درخواست
10- نگهداری کد رهگیری ارائه شده در پایان ثبت نام
11- نگه داری اصل فرمها جهت ارائه به دانشگاه البرز بعد از تائید قطعی ثبت نام
12-پیگیری نتیجه درخواست از طریق پنل پیگیری سایت
13- ويژه  دانشجویان پردیس بین الملل : واریز شهریه دروس پس از تائيد ثبت نام اوليه توسط دانشگاه البرز بنام خود دانشجو به شماره حساب 2177616010003 بانك ملي شعبه مطهري بنام درآمدهاي معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي البرز و واريز شهريه خوابگاه  بنام خود دانشجو به شماره حساب 2177616029001 بانک ملی بنام درآمداختصاصي معاونت دانشجوئي و فرهنگي


توسط : admin | تاریخ : 1394/03/23 | نظرات

اطلاعيه ترم تابستان 95

دانشجوي گرامي شاهد و ايثارگر
با پيگيريهاي مدير كل محترم شاهد و ايثارگر ترم تابستان 95 ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر در دانشگاه البرز برگزار مي گردد.
جهت اطلاع از فرايندثبت نام در ترم مذكور به اينجا مراجعه كنيد.
ستاد دانشجويان شاهد و ايثارگر

توسط : admin | تاریخ : 1394/03/12 | نظرات

دروس پذيرفته شده دانشجويان شاهد و ايثارگردر ترم تابستاني دانشگاه اروميه

دانشجويان محترم شاهد و ايثارگر
باتوجه به پايان  مهلت ثبت نام در ترم تابستان، مقتضي است جهت اطلاع از دروس پذيرفته شده زمان شروع كلاسها و نحوه اسكان در خوابگاه  دانشگاه علوم پزشكي اروميه اينجا كليك نماييد.

مديريت امور دانشجويان شاهد و ايثارگر

توسط : admin | تاریخ : 1393/04/10 | نظرات

تغییرات جدید آئین نامه شرایط شرکت در آزمون جامع علوم پایه

 دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر
جهت اطلاع از تغيير شرط گذراندن تمام دروس عمومي قبل از آزمون جامع علوم پايه دوره پزشكي عمومي به گذراندن 8 واحد از دروس عمومي اینجا کلیک کنید.

توسط : admin | تاریخ : 1395/05/25 | نظرات

شرایط شرکت در جشنواره آموزشی و تحصیلی جایزه ملی ایثار

دانشجوی محترم شاهد و ایثارگر
با توجه به برگزاری مراسم تجلیل از دانشجویان شاهد و ایثارگر برتر علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور و شرکت در جشنواره آموزشی و تحصیلی جایزه ملی ایثار، خواهشمند است ضمن مطالعه دستورالعمل اجرایی انتخاب این دسته از دانشجویان، در صورتیکه واجد شرایط عمومی  هستید بر اساس شاخصهای تعیین شده  مدارک و مستندات خود را  حداکثر تا تاریخ 10/8/95 به دفتر مرکزی ستاد واقع در بلوار کشاورز خ قدس ساختمان دانشگاه علوم پزشکی تهران ط 4 اتاق 408 ارائه دهید

توسط : admin | تاریخ : 1395/08/02 | نظرات

اطلاعيه مهم در خصوص استفاده از خدمات آموزشي موسسه دندانپزشكي ماهان

دانشجوي محترم شاهد و ايثارگر
در راستاي مذاكرات انجام شده ستاد شاهد و ايثارگر وزارتخانه، موسسه دندانپزشكي ماهان در نظر دارد تمامي خدمات آموزشي خود را با شرايط ويژه به مخاطبان  ارائه نمايد. جهت اطلاع از چگونگي اين خدمات و تسهيلات ويژه جهت دانشجويان شاهد و ايثارگر اينجا كليك كنيد.

توسط : admin | تاریخ : 1394/08/04 | نظرات
اطلاعيه مهم در خصوص نحوه ثبت نام در ترم تابستاني سال 1393
دانشجويان محترم شاهد و ايثارگر
خواهشمند است جهت  انجام بهينه روند مراحل ثبت نام ، نكات زير را رعايت نمائيد.
1- دريافت و تكميل فرم هاي  شماره يك و دو (فرم منشور اخلاقي وفرم تعهد  دانشجويان) از سايت دانشگاه علوم پزشكي اروميه
2- مراجعه به  ساختمان آموزش دانشكده  پزشكي طبقه 2 سركار خانم دكتر ابراهيمي جهت دريافت فرم انتخاب واحد و تكميل آن
3- مراجعه به دفتر مركزي ستاد دانشجويان شاهد جهت تائيد فرمها توسط مديريت محترم ستاد
4- مراجعه به آموزش دانشكده محل تحصيل جهت مهر و امضاء
5- مراجعه به آموزش كل دانشگاه اتاق 705 جهت تائيد مدارك
6- مراجعه به دفتر ستاد جهت تحويل فرمها و تكميل مراحل ثت نام
همچنين يادآور ميشود با توجه به تكميل فرايند ثبت نام از طريق  اين ستاداحتياجي به حضور دانشجويان در دانشگاه فوق نميباشد.
نمودار درصد دانشجويان شاهد و ايثارگر معدل الف نيمسال اول 93-92 به تفكيك دانشكده

نمودار درصد دانشجويان شاهد و ايثارگر معدل الف نيمسال دوم 93-92 به تفكيك دانشكده

توسط : admin | تاریخ : 1393/03/21 | نظرات

نمودار درصد دانشجويان شاهد و ايثارگر معدل الف نيمسال اول 43-93 به تفكيك دانشكده

توسط : admin | تاریخ : 1394/06/18 | نظرات
نمودار درصد دانشجويان شاهد و ايثارگر معدل الف نيمسال دوم 94-93 به تفكيك دانشكده

تقديراز 104 دانشجوي برتر علمي -پژوهشي شاهد و ايثارگر دانشگاه توسط وزير محترم بهداشت

توسط : admin | تاریخ : 1393/03/19 | نظرات

اطلاعيه در خصوص جشنواره دانشجويي ابن سينا

دانشجوي محترم شاهد و ايثارگر
با توجه به برگزاري سالانه جشنواره دانشجويي ابن سينا در ابعاد آموزشي، پژوهشي، كيفيت خدمات سلامت، قرآن و عترت، هنري ، اجتماعي، ورزشي و جامع دانشجوي نمونه  در سطوح دانشجويي و احتمال بالاي برگزيده شدن  در اين جشنواره ، مشاركت فعالانه در ابعاد مختلف اين جشنواره و بهره مندي از جوايز ارزشمند آن  به شما عزيزان توصيه ميگردد.
مديريت امور دانشجويان شاهد و ايثارگر

توسط : admin | تاریخ : 1393/03/28 | نظرات

نموداردرصد دانشجویان شاهد و ایثارگر معدل الف نیمسال اول 95-94

توسط : admin | تاریخ : 1395/07/28 | نظرات

نموداردرصد دانشجویان شاهد و ایثارگر معدل الف نیمسال دوم 94-95

توسط : admin | تاریخ : 1395/09/06 | نظرات

نموداردرصد دانشجویان شاهد و ایثارگر معدل الف نیمسال اول 95-96

توسط : admin | تاریخ : 1396/03/30 | نظرات
نحوه محاسبه حد نصاب قبولی در آزمونهای جامع
طبق مصوبه پنجاه و یکمین جلسه مورخ 1392/3/25 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در خصوص نحوه محاسبه حد نصاب قبولی در آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیش کارورزی جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد.
حد نصاب نمره قبولی در آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیش کارورزی بر اساس 70 درصد میانگین مجموع نمرات 5 درصد اول کلیه دانشگاهها محاسبه می گردد و این مصوبه از تاریخ تصویب(آزمون شهریور 1392 و به بعد)لازم الاجرا می باشد.
درصد دانشجویان شاهد و ایثارگر با معدل بالای 17 به تفکیک دانشکده
درصد دانشجویان شاهد و ایثارگر با معدل نیمسال بالای 17 به تفکیک جنسیت

اطلاعیه ترم تابستان 97

دانشجويان محترم شاهد و ايثارگر

با توجه به برگزاري ترم تابستاني وي‍ژه دانشجويان شاهد و ايثارگر در دروس اختصاصي و عمومي مقاطع علوم پايه رشته هاي پزشكي ،دندانپزشكي و داروسازي در دانشگاههای علوم پزشكي کشور مانند دانشگاه علوم پزشکی ایران ، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد (قسمت اطلاعیه های آموزشی) ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان و دانشگاه علوم پزشکی فسا مقتضي است جهت اطلاع از شرايط ثبت نام در اين ترم، دروس ارائه شده ، قوانين و مقررات ترم تابستاني، نحوه ثبت نام ، زمانبندي ثبت نام و تقويم تحصيلي ترم تابستانه به سايتhttp://vsa.behdasht.gov.ir مراجعه و پس از مطالعه آیین نامه های مربوطه و اطمينان از احراز شرايط با در دست داشتن دو قطعه عكس جهت انجام مراحل ثبت نام به دفتر مركزي ستاد دانشجويان شاهد و ايثارگر مراجعه نمائيد.

جدید ***

توسط : admin | تاریخ : 1397/04/09 | نظرات

اطلاعیه ترم تابستانی 97 دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر
ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر  دانشگاه علوم پزشکی تهران با هماهنگی و همکاری معاونت آموزشی دانشگاه، ترم تابستانی سال ۱۳۹۷ مربوط به درس آسیب شناسی عمومی عملی(نیم واحد) ویژه دانشجویان "عادی و شاهد و ایثارگر " در رشته  دندانپزشکی برگزار می نماید.
مقتضي است پس از مطالعه آیین نامه مربوطه و اطمينان از احراز شرايط با در دست داشتن دو قطعه عكس و فرم های تکمیل شده جهت انجام مراحل ثبت نام به دفتر مركزي ستاد دانشجويان شاهد و ايثارگر مراجعه نمائيد.

توسط : admin | تاریخ : 1397/05/16 | نظرات

اطلاعیه آزمون تعیین سطح زبان ویژه متاخران ورودی 1399

دانشجوی عزیز ورودی 1399 که موفق به تعیین سطح زبان نشده اند
اطلاعیه آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی (ویژه متاخران)  در آدرس  http://gsia.tums.ac.ir/intlcollege-fa می باشد.

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/04 | نظرات

نتایج مصاحبه زبان عمومی دانشجویان ورودی 1399

دانشجوی عزیز ورودی 1399 :
نتایج مصاحبه زبان عمومی به آدرس  http://gsia.tums.ac.ir/intlcollege-fa می باشد.

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/04 | نظرات
قابل توجه دانشجویان برتر علمی و پژوهشی شاهد و ایثارگر
دانشجوی محترم شاهد و ایثارگر
نظر به برگزاری گردهمایی دانشجویان برتر علمی و پژوهشی شاهد وایثارگر دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سوم خرداد ماه سال جاری، خواهشمند است جهت اطلاع از ملاک انتخاب دانشجویان برتر ، نحوه ثبت نام و مکان برگزاری همایش به ادامه مطلب مراجعه نمائید.

اطلاعيه مهم در خصوص تشكيل بانك اطلاعاتي در زمينه هاي علمي، فرهنگي...

دانشجوي محترم شاهد و ايثارگر
از آنجا كه بنياد شهيد و امور ايثارگران تهران بزرگ در صدد تهيه بانك اطلاعاتي از دانشجويان شاهد و ايثارگر ميباشد، لذا مقتضي است دانشجوياني كه در زمينه هاي
علمي ،آموزشي ، فرهنگي،ورزشي و علوم قرآني فعاليت دارند جهت اطلاعات بيشتر و ثبت نام با شماره تلفن 81633487 سركار خانم خرم تماس حاصل نمايند.
مديريت امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه

توسط : admin | تاریخ : 1393/03/31 | نظرات

تقديراز 104 دانشجوي برتر علمي -پژوهشي شاهدو ايثارگر دانشگاه توسط وزير محترم بهداشت

توسط : admin | تاریخ : 1393/03/19 | نظرات
تجلیل از دانشجویان برتر شاهد و ایثارگر منطقه ده آمایشی در دومین جشنواره جایزه ملی ایثار سال 96

تجلیل از دانشجویان برتر شاهد و ایثارگر در دومین جشنواره جایزه ملی ایثار درسطح کشور

توسط : admin | تاریخ : 1397/04/09 | نظرات

نشست هماهنگی و تبیین وظایف کمیته اجرایی مرحله منطقه ای سومین جشنواره ملی" ایثار" برگزار شد

دومین نشست هماهنگی و تبیین وظایف کمیته اجرایی مرحله منطقه ای سومین جشنواره ملی" ایثار"  در روز شنبه 6 بهمن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی امور دانشجویان شاهد و ایثارگر، در این جلسه که با حضور دکتر احسان پور محمدیان مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه و کارشناسان این حوزه برگزار شد، ایشان از فعالیت های صورت گرفته طی دو ماه گذشته گزارشی ارائه کردند و در ادامه نظرات اعضای جلسه را در خصوص هرچه باشکوه تر برگزار شدن  مرحله منطقه ای سومین جشنواره ملی" ایثار" خواستار شدند.
پس از بحث و تبادل نظر حاضرین در خصوص ارتقا کیفی برنامه، مقرر شد در جلسه آتی گزارش فعالیت های انجام شده توسط هریک از اعضا ارائه شود.
لازم به ذکر است، مرحله منطقه ای سومین جشنواره  ملی ایثار همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی شکوه مند انقلاب اسلامی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در بهمن سالجاری با حضور بیش از 150 نفر از دانشجویان، اساتید مسئولین دانشگاه های منطقه ده آمایش سرزمینی، دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهیدبهشتی، ایران و توانبخشی علوم بهزیستی،ارتش، بقیه ا... و شاهد، در بهمن سال جاری برگزار خواهد شد.

توسط : admin | تاریخ : 1397/11/07 | نظرات

چهار تن از دانشجویان دانشگاه در صدر سومین جشنواره ملی آموزشی – تحصیلی ایثار

در اختتامیه سومین جشنواره ملی ایثار چهار تن از دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان برترین‌های آموزشی تحصیلی معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه، اختتامیه سومین جشنواره آموزشی، تحصیلی ملی "ایثار" صبح سه‌شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۷ با حضور حجت‌الاسلام شهیدی معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیادشهید امور ایثارگران و معاونان وزارتخانه‌های بهداشت و درمان، علوم تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، و محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد ، معاون حوزه علمیه قم در سالن شهید مطهری سازمان مرکزی دانشگاه آزاد برگزار شد.
بر اساس این گزارش از جمع 15 نفر دانشجوی برتر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، چهار نفر دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی تهران، در رشته تغذیه مقطع PHD، رشته دکترای حرفه ایی داروسازی، رشته کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت و رتبه برتر آزمون سراسری در رشته پزشکی جزو منتخبین جشنواره شده و از ایشان تقدیر شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی شهیدی معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در سومین دوره جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار با تبریک ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن و میلاد امام خمینی (ره)، گفت: 65درصد دانش‌آموزان و 25 درصد از دانشجویان و طلاب خانواده ایثارگران جزو افراد ممتاز هستند. عزیزانی که زیر پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دارند، مانند پدران و برادران ایثارگر خود افراد زبده‌ای هستند و آسایش کنونی ما حاصل رشادت و فداکاری ایثارگران است و ما وظیفه داریم خانواده معظم آنان را حمایت کنیم.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: امام راحل بادید وسیعی که داشتند، در 22 اسفند 1358 دستور تشکیل بنیاد شهید را صادر کردند و این دستور در حالی صادر شد که آمار تعداد شهدای انقلاب اسلامی از 15 خرداد 1342 تا سال 1358 حدود 3 هزار شهید بود، اما با توجه به اهمیت این موضوع، امام (ره) دستور تشکیل این بنیاد را دادند.
وی با بیان اینکه در مجموع بیش از 230 هزار پرونده از شهدای ترور، شهدای دوران دفاع مقدس، شهدای هسته‌ای و شهدای دانش‌آموز و بمباران‌های کشور در بنیاد شهید و امور ایثارگران وجود دارد، اظهار داشت: تعداد جانبازان دوران دفاع مقدس 562 هزار نفر و تعداد آزادگان 43 هزار نفر است .
سومین جشنواره آموزشی، تحصیلی جایزه ملی ایثار  باهدف ارتقای سطح تحصیلی و آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر، افزایش انگیزه و تحرک تحصیلی، ایجاد رقابت سازنده و اثربخش در بین جامعه هدف شاهد و ایثارگر و شناسایی و تجلیل از چهره‌های موفق و برتر شاهد و ایثارگر طی دو مرحله منطقه ایی و کشوری برگزار شد.
در این جشنواره ا ز ۷۱ نفر ، دانشجویان، طلاب و دانش‌آموزان برتر شاهد و ایثارگر سراسر کشور تقدیر شد.

توسط : admin | تاریخ : 1397/12/14 | نظرات

فراخوان استعدادیابی از میان دانشجویان شاهد و ایثارگر

به گزارش روابط عمومی مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگردانشگاه علوم پزشکی تهران، این مدیریت  با هدف شناسایی، رشد و شکوفایی استعدادهای فردی و گروهی و نیز حمایت از دانشجویان فعال در حوزه‌های مختلف علمی، ادبی، فرهنگی، هنری و غیره، اقدام به طراحی دوره های مختلفی در زمینه های مذکورکرده است؛ لذا از دانشجویانی که تمایل به همکاری با این مدیریت در حوزه های فوق  را دارند تقاضا می شود فایل word  بارگذاری شده در کانال ستاد را تکمیل نموده و به شماره مندرج درپروفایل کانال setad shahed teh @ارسال فرمایند.

توسط : admin | تاریخ : 1398/02/22 | نظرات

اطلاعيه ترم تابستان 98

دانشجوي گرامي شاهد و ايثارگر
ترم تابستان 98 ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر(رشته های پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی) در دانشگاه علوم پزشکی مجازی برگزار مي گردد.
جهت اطلاع از فرايند ثبت نام در ترم مذكور و واحدهای ارائه شده به اينجا  و یا وب سایت اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر مراجعه فرمایید.

توسط : admin | تاریخ : 1394/03/12 | نظرات

نمودار معدل الف نیمسال اول 98-97

توسط : admin | تاریخ : 1398/07/23 | نظرات

راهنمای استفاده از امکانات آموزش مجازی دانشگاه

 با توجه به تعطیلی کلاس های حضوری دانشگاه برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و اهمیت امر آموزش، دانشکده مجازی تمهیداتی را برای استفاده بهینه از امکانات در اختیار دانشگاه برای برگزاری کلاس ها به صورت الکترونیکی فراهم آورده است. http://tumsnavid.vums.ac.ir

توسط : admin | تاریخ : 1399/01/25 | نظرات
قابل توجه پذیرفته شدگان کنکور سراسری  دانشگاه علوم پزشکی تهران 
 

ضمن عرض تبریک به شما دانشجوی گرامی که در این دانشگاه پذیرفته شده اید .ضروري است جهت ثبت‌نام اينترنتي و تكميل فرم ها و اسکن مدارك ثبت‌نامي زير از روز یکشنبه مورخ یازدهم آبان ماه 1399 لغایت ساعت 24 روز پنجشنبه 15 آبان ماه 1399 به سایت ثبت نام به آدرس  https://sipad.tums.ac.ir/Hermes.html?param=stdnew مراجعه و با وارد نمودن كد ملي به‌ عنوان كد کاربری و شماره شناسنامه به عنوان رمز عبور (داوطلبین فاقد شماره شناسنامه از کد ملی به عنوان کد کاربری و رمز عبور استفاده نمایند) نسبت به ثبت‌نام اينترنتي خود اقدام نمايند. بديهي است عدم ثبت‌نام در تاريخ فوق به‌منزله انصراف تلقي خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادرس .https://education.tums.ac.ir/ /
 

تقویم آزمون ها

تاریخ آزمونهای کشوری علوم یزشکی تعیین شد. ادامه مطلب 

توسط : admin | تاریخ : 1399/02/07 | نظرات

رئیس مرکز سنجش آموزش یزشکی

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی از تعیین زمان جدید آزمون های علوم پزشکی برای سال 99 خبر داد


توسط : admin | تاریخ : 1399/02/07 | نظرات

قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت خبر داد:

 
برگزاری آزمون های لغو شده کشوری از تیرماه/ امکان حذف واحدها یا ترم تحصیلی بدون درج سنوات تحصیلی ادامه مطلب 
 

توسط : admin | تاریخ : 1399/02/09 | نظرات

برگزاری جلسه مسئولان آموزش پزشکی

برگزاری جلسه مسئولان آموزش دانشکده پزشکی در راستای برنامه ریزی ادامه روند آموزشی فراگیران دوره پزشکی عمومی در همه گیری عفونت کووید-19 ادامه مطلب

توسط : admin | تاریخ : 1399/02/23 | نظرات

برگزاری مجازی چهارمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار

  با عنایت به اینکه چهارمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار جهت دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر برتر علمی دستگاه های آموزشی کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا و ایجاد محدودیت های بهداشتی در اسفندماه سال 1398 برگزار نگردید . ادامه مطلب
 

توسط : admin | تاریخ : 1399/02/07 | نظرات

سامانه ارتباط نزدیک اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

  

توسط : admin | تاریخ : 1399/05/26 | نظرات

ثبت درخواست انتقال دانشجویان شاغل به تحصیل شاهد و ایثارگر


http://shahedtransmission.behdasht.gov.ir
ثبت درخواست انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل از تاریخ 1399/05/25 تا تاریخ 1399/06/04 در سامانه انتقال شاهد و ایثارگر فعال می باشد.

توسط : admin | تاریخ : 1399/05/26 | نظرات

برنامه کلاس ها و آزمون های ترم تابستان دانشکده توانبخشی

برنامه کلاس ها و آزمون های ترم تابستان دانشکده توانبخشی از طریق سامانه نوید دانشگاه علوم پزشکی تهران navid.tums.ac.ir بصورت مجازی می باشد.

توسط : admin | تاریخ : 1399/05/27 | نظرات

قابل توجه دانشجویانی که در مقطع تخصص پذیرفته شده اند

ضمن عرض تبریک به مناسب قبولی شما در مقطع تخصص، ستاد شاهد وایثارگر قصد دارد به همین منظور از شما تقدیر و تشکر بعمل آورد .خواهشمند است از طریق شماره تماس 09371208057 (واتس آپ)  با ما در ارتباط باشید.

توسط : admin | تاریخ : 1399/07/30 | نظرات

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود دانشکده پزشکی

جلسه خوش آمد گویی به دانشجویان جدیدالورود  پزشکی عمومی در روز یکشنبه 18 آبان از ساعت 8/30 الی 12/40 از طریق اسکای روم برگزار خواهد شد.جهت کسب اطلاعات بیشتر به  http://medicine.tums.ac.ir/ مراجعه فرمایید.

توسط : admin | تاریخ : 1399/08/17 | نظرات

قابل توجه دانشجویان جدید الورود دانشکده پرستاری و مامایی

جلسه خیر مقدم به دانشجویان جدید الورود دانشکده پرستاری و مامایی از روز شنبه 17 آبان لغایت سه شنبه 20آبان از طریق اسکای روم برگزار خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس  http://fnm.tums.ac.ir/ مراجعه فرمایید.

توسط : admin | تاریخ : 1399/08/17 | نظرات

قابل توجه دانشجویان جدید الورود دانشکده توانبخشی

جلسه خیر مقدم به دانشجویان جدید الورود دوره کارشناسی در روز دوشنبه 19 آبان از ساعت 10 لغایت 12 به صورت مجازی به آدرس http://rehab.tums.ac.ir/ برگزار می گردد.

توسط : admin | تاریخ : 1399/08/17 | نظرات

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود دانشکده داروسازی

جلسه خوش آمدگویی به دانشجویان ورودی جدید دانشکده داروسازی در روز سه شنبه 20آبان از ساعت  13 الی 15 از طریق اسکای روم برگزار خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس http://pharmacy.tums.ac.ir/fa/ مراجعه فرمایید.

توسط : admin | تاریخ : 1399/08/19 | نظرات

قابل توجه معرفی شدگان انتقالی بر اساس سهمیه المپیاد

قابل توجه معرفی شدگان انتقالی بر اساس سهمیه المپیاد نقره، برنز و دستورالعمل تسهیلات فرزندان هیات علمی سال تحصیلی 1400-1399 
به اطلاع می­رساند، ثبت نام از روز سه شنبه مورخ 20 آبان لغایت روز چهارشنبه مورخ 21 آبان بر اساس اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون سراسری مندرج در سایت معاونت آموزشی به صورت الکترونیکی می ­باشد. https://education.tums.ac.ir

توسط : admin | تاریخ : 1399/08/19 | نظرات

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی دانشجویان ورودی ۹۹

به اطلاع میرساند، آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی دانشجویان ورودی سال ۹۹ روز دوشنبه ۱۹ آبان ۹۹ راس ساعت ۱۴ به صورت آنلاین و الکترونیکی برگزار خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرسhttps://education.tums.ac.ir مراجعه نمایید.

توسط : admin | تاریخ : 1399/08/19 | نظرات

جلسه مجازی مدیریت هم‌اندیشی استادان دانشگاه با همکاری دانشکده دندانپزشکی

جلسه مجازی مدیریت هم‌اندیشی استادان دانشگاه با همکاری دانشکده دندانپزشکی  19 آبان  ساعت 13 الی 14 در بر بستر اسکای‌روم برگزار خواهد شد.http://dentistry.tums.ac.ir/fa/news

توسط : admin | تاریخ : 1399/08/19 | نظرات

ثبت نام آزمون های علوم پایه و پیش کارورزی و آزمون در آذر ماه 1399

به اطلاع میرساند، برگزاری آزمون پیش کارورزی صبح روز پنجشنبه 6 آذر 99 ساعت 8:30 و آزمون های علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی ساعت 14 همان روز خواهد بود.ثبت نام از واجدین شرایط شرکت در امتحانات مذکور از طریق سایت سازمان سنجش انجام و همانند دوره های قبل از طریق کد کاربری و رمز عبور اعلام شده قبلی و از روز شنبه 17 آبان 99 لغایت چهارشنبه 28 آبان 99 انجام خواهد شد.https://education.tums.ac.ir/

توسط : admin | تاریخ : 1399/08/19 | نظرات

تمدید مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد و ....

تمديد مهلت ثبت نام پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد، MPH دانشكده هاي بهداشت، دندانپزشكي و غير متمركز دانشكده مجازي براي سال 1400-1399
https://education.tums.ac.ir/

توسط : admin | تاریخ : 1399/08/19 | نظرات

آیین استقبال از نو دانشجویان دانشکده پیراپزشکی

به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی ، جشن آغاز سال تحصیلی مجازی دانشکده پیراپزشکی  شنبه 24 آبان 1399 ساعت 12 تا 14 در بستر Adobe connect و TritApp با سخنرانی دکتر پروین پاسالار رئیس مرکز استعداد های درخشان دانشگاه ، دکتر شعبان علیزاده رئیس دانشکده و دکتر سید هادی موسوی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده و همراه با برنامه های متنوع از جمله دانشگاه گردی مجازی برگزار خواهد شد.http://paramed.tums.ac.ir


توسط : admin | تاریخ : 1399/08/21 | نظرات

پیام تصویری خوشامدگویی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران به دانشجویان جدید

دکتر عباسعلی کریمی به مناسبت آغاز سال تحصیلی 1399 – 1400 در پیامی تصویری گفت: دانشگاه علوم پزشکی تهران همیشه مورد استقبال بهترین دانشجویان کشور و باهوش‌ترین و زرنگ‌ترین دانشجویان است که در رقابت خیلی سنگین شرکت و این دانشگاه را انتخاب می‌کنند. به شما دانشجویان جدید که دانشگاه علوم پزشکی تهران را انتخاب کرده‌اید تبریک می‌گویمhttps://pr.tums.ac.ir

توسط : admin | تاریخ : 1399/08/26 | نظرات
«نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر» ورودی نیمسال دوم 99

زمان ثبت نام «نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر» ورودی نیم سال دوم 99، در روزهای دوشنبه اول دی ماه الی شنبه 6 دی ماه 99 تعیین شد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.