نحوه محاسبه حد نصاب قبولی در آزمونهای جامع
طبق مصوبه پنجاه و یکمین جلسه مورخ 1392/3/25 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در خصوص نحوه محاسبه حد نصاب قبولی در آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیش کارورزی جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد.
حد نصاب نمره قبولی در آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیش کارورزی بر اساس 70 درصد میانگین مجموع نمرات 5 درصد اول کلیه دانشگاهها محاسبه می گردد و این مصوبه از تاریخ تصویب(آزمون شهریور 1392 و به بعد)لازم الاجرا می باشد.
ثبت نام ترم تابستان

دانشجويان محترم شاهد و ايثارگر

 با توجه به برگزاري ترم تابستاني وي‍ژه دانشجويان شاهد و ايثارگر در دروس اختصاصي و عمومي مقاطع علوم  پايه  رشته هاي پزشكي ،دندانپزشكي و داروسازي و همچنين دروس عمومي مقطع كارشناسي در دانشگاه علوم پزشكي اروميه مقتضي است جهت اطلاع از شرايط  ثبت نام در اين ترم،  دروس ارائه شده ، قوانين و مقررات ترم تابستاني، نحوه ثبت نام ، زمانبندي ثبت نام و تقويم تحصيلي ترم تابستانه به سايت دانشگاه علوم پزشكي اروميه مراجعه و پس از اطمينان از احراز شرايط با  در دست داشتن دو قطعه عكس  جهت انجام مراحل ثبت نام به دفتر مركزي ستاد دانشجويان شاهد و ايثارگر مراجعه نمائيد.

اطلاعيه مهم در خصوص نحوه ثبت نام در ترم تابستاني سال 1393
دانشجويان محترم شاهد و ايثارگر
خواهشمند است جهت  انجام بهينه روند مراحل ثبت نام ، نكات زير را رعايت نمائيد.
1- دريافت و تكميل فرم هاي  شماره يك و دو (فرم منشور اخلاقي وفرم تعهد  دانشجويان) از سايت دانشگاه علوم پزشكي اروميه
2- مراجعه به  ساختمان آموزش دانشكده  پزشكي طبقه 2 سركار خانم دكتر ابراهيمي جهت دريافت فرم انتخاب واحد و تكميل آن
3- مراجعه به دفتر مركزي ستاد دانشجويان شاهد جهت تائيد فرمها توسط مديريت محترم ستاد
4- مراجعه به آموزش دانشكده محل تحصيل جهت مهر و امضاء
5- مراجعه به آموزش كل دانشگاه اتاق 705 جهت تائيد مدارك
6- مراجعه به دفتر ستاد جهت تحويل فرمها و تكميل مراحل ثت نام
همچنين يادآور ميشود با توجه به تكميل فرايند ثبت نام از طريق  اين ستاداحتياجي به حضور دانشجويان در دانشگاه فوق نميباشد.

اطلاعيه مهم در خصوص تشكيل بانك اطلاعاتي در زمينه هاي علمي، فرهنگي...

دانشجوي محترم شاهد و ايثارگر
از آنجا كه بنياد شهيد و امور ايثارگران تهران بزرگ در صدد تهيه بانك اطلاعاتي از دانشجويان شاهد و ايثارگر ميباشد، لذا مقتضي است دانشجوياني كه در زمينه هاي
علمي ،آموزشي ، فرهنگي،ورزشي و علوم قرآني فعاليت دارند جهت اطلاعات بيشتر و ثبت نام با شماره تلفن 81633487 سركار خانم خرم تماس حاصل نمايند.
مديريت امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه

توسط : admin | تاریخ : 1393/03/31 | نظرات

دروس پذيرفته شده دانشجويان شاهد و ايثارگردر ترم تابستاني دانشگاه اروميه

دانشجويان محترم شاهد و ايثارگر
باتوجه به پايان  مهلت ثبت نام در ترم تابستان، مقتضي است جهت اطلاع از دروس پذيرفته شده زمان شروع كلاسها و نحوه اسكان در خوابگاه  دانشگاه علوم پزشكي اروميه اينجا كليك نماييد.

مديريت امور دانشجويان شاهد و ايثارگر

توسط : admin | تاریخ : 1393/04/10 | نظرات

اطلاعيه ترم تابستان 94

دانشجوي گرامي شاهد و ايثارگر
با پيگيريهاي مدير كل محترم شاهد و ايثارگر ترم تابستان 94 ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر در دانشگاه البرز برگزار مي گردد.
اطلاع از شرايط عمومي و اختصاصي واجدين شرايط ثبت نام در ترم مذكور به اينجا مراجعه كنيد.
مديريت ستاد دانشجويان شاهد و ايثارگر

توسط : admin | تاریخ : 1394/03/12 | نظرات

ثبت نام ترم تابستان 94 آغاز شد

دانشجوي محترم شاهد و ايثارگر خواهشمند است جهت اطلاع از نحوه ثبت نام در ترم تابستان 94 طبق فرآيند ذيل عمل نمائيد.
1- مطالعه دقیق دستورالعمل ترم تابستان از اينجا
2- تکمیل فرمهای شماره 1و 2 و3 به صورت تایپ شده و سپس تهیه پرینت از آن‌ها( لطفا فقط در صورت منطبق بودن شرایط شما با ضوابط تعیین شده ترم تابستان اقدام نمائيد)
3- در یافت فرم انتخاب واحد از اینجا جهت انتخاب واحدهاي درخواستي(لازم است برنامه دروس ترم تابستان بطور دقيق مطالعه شود و انتخاب واحد بر اساس ضوابط مذكور صورت گيرد)
4- مراجعه به دفتر ستاد شاهد دانشکده پزشکی(ط 3 اتاق 312) به همراه فرم انتخاب واحد جهت امضاء
5- مراجعه به دفتر مرکزی ستاد شاهد جهت تائید مدیریت ستاد و ممهور شدن فرم
6- مراجعه به آموزش دانشکده مربوط به منظور مهر و امضاء فرم توسط معاون محترم آموزشی دانشکده مربوطه
7- مراجعه به آموزش کل دانشگاه (ط 7 اتاق 507 ساختمام مرکزی دانشگاه)به منظور امضاء فرم  توسط مدیر محترم آموزشی دانشگاه و ممهور شدن عكس الصاقي
8- مراجعه به دبیرخانه آموزش کل (طبقه همکف ساختمان مرکزی)جهت ثبت درخواست
9- مراجعه مجدد به سایت و اپلود فرم ثبت نام و فرمهای شماره 1و2و3 جهت ثبت نام اینترنتی در قسمت ثبت درخواست
10- نگهداری کد رهگیری ارائه شده در پایان ثبت نام
11- نگه داری اصل فرمها جهت ارائه به دانشگاه البرز بعد از تائید قطعی ثبت نام
12-پیگیری نتیجه درخواست از طریق پنل پیگیری سایت
13- ويژه  دانشجویان پردیس بین الملل : واریز شهریه دروس پس از تائيد ثبت نام اوليه توسط دانشگاه البرز بنام خود دانشجو به شماره حساب 2177616010003 بانك ملي شعبه مطهري بنام درآمدهاي معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي البرز و واريز شهريه خوابگاه  بنام خود دانشجو به شماره حساب 2177616029001 بانک ملی بنام درآمداختصاصي معاونت دانشجوئي و فرهنگي


توسط : admin | تاریخ : 1394/03/23 | نظرات

اطلاعيه ترم تابستان 95

دانشجوي گرامي شاهد و ايثارگر
با پيگيريهاي مدير كل محترم شاهد و ايثارگر ترم تابستان 95 ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر در دانشگاه البرز برگزار مي گردد.
جهت اطلاع از فرايندثبت نام در ترم مذكور به اينجا مراجعه كنيد.
ستاد دانشجويان شاهد و ايثارگر

توسط : admin | تاریخ : 1394/03/12 | نظرات

تغییرات جدید آئین نامه شرایط شرکت در آزمون جامع علوم پایه

 دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر
جهت اطلاع از تغيير شرط گذراندن تمام دروس عمومي قبل از آزمون جامع علوم پايه دوره پزشكي عمومي به گذراندن 8 واحد از دروس عمومي اینجا کلیک کنید.

توسط : admin | تاریخ : 1395/05/25 | نظرات

اطلاعيه ترم تابستان 95

دانشجوي گرامي شاهد و ايثارگر
با پيگيريهاي مدير كل محترم شاهد و ايثارگر ترم تابستان 95 ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر در دانشگاه البرز برگزار مي گردد.
جهت اطلاع از فرايندثبت نام در ترم مذكور به اينجا مراجعه كنيد.
ستاد دانشجويان شاهد و ايثارگر

توسط : admin | تاریخ : 1394/03/12 | نظرات

ثبت نام ترم تابستان 94 آغاز شد

دانشجوي محترم شاهد و ايثارگر خواهشمند است جهت اطلاع از نحوه ثبت نام در ترم تابستان 94 طبق فرآيند ذيل عمل نمائيد.
1- مطالعه دقیق دستورالعمل ترم تابستان از اينجا
2- تکمیل فرمهای شماره 1و 2 و3 به صورت تایپ شده و سپس تهیه پرینت از آن‌ها( لطفا فقط در صورت منطبق بودن شرایط شما با ضوابط تعیین شده ترم تابستان اقدام نمائيد)
3- در یافت فرم انتخاب واحد از اینجا جهت انتخاب واحدهاي درخواستي(لازم است برنامه دروس ترم تابستان بطور دقيق مطالعه شود و انتخاب واحد بر اساس ضوابط مذكور صورت گيرد)
4- مراجعه به دفتر ستاد شاهد دانشکده پزشکی(ط 3 اتاق 312) به همراه فرم انتخاب واحد جهت امضاء
5- مراجعه به دفتر مرکزی ستاد شاهد جهت تائید مدیریت ستاد و ممهور شدن فرم
6- مراجعه به آموزش دانشکده مربوط به منظور مهر و امضاء فرم توسط معاون محترم آموزشی دانشکده مربوطه
7- مراجعه به آموزش کل دانشگاه (ط 7 اتاق 507 ساختمام مرکزی دانشگاه)به منظور امضاء فرم  توسط مدیر محترم آموزشی دانشگاه و ممهور شدن عكس الصاقي
8- مراجعه به دبیرخانه آموزش کل (طبقه همکف ساختمان مرکزی)جهت ثبت درخواست
9- مراجعه مجدد به سایت و اپلود فرم ثبت نام و فرمهای شماره 1و2و3 جهت ثبت نام اینترنتی در قسمت ثبت درخواست
10- نگهداری کد رهگیری ارائه شده در پایان ثبت نام
11- نگه داری اصل فرمها جهت ارائه به دانشگاه البرز بعد از تائید قطعی ثبت نام
12-پیگیری نتیجه درخواست از طریق پنل پیگیری سایت
13- ويژه  دانشجویان پردیس بین الملل : واریز شهریه دروس پس از تائيد ثبت نام اوليه توسط دانشگاه البرز بنام خود دانشجو به شماره حساب 2177616010003 بانك ملي شعبه مطهري بنام درآمدهاي معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي البرز و واريز شهريه خوابگاه  بنام خود دانشجو به شماره حساب 2177616029001 بانک ملی بنام درآمداختصاصي معاونت دانشجوئي و فرهنگي


توسط : admin | تاریخ : 1394/03/23 | نظرات

اطلاعيه سفر زيارتي مشهد مقدس ويژه دانشجويان متاهل در سال97

دانشجوي محترم شاهد و ايثارگر
ستاد دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه در راستاي ارج نهادن به امر مقدس ازدواج و ترغيب دانشجويان به اين امر الهي، سفر زيارتي مشهد مقدس، با تسهيلات ويژه براي دانشجويان متأهل برگزار مي نمايد. جهت كسب اطلاعات بيشتر اينجا كليك كنيد.

توسط : admin | تاریخ : 1395/03/12 | نظرات

اطلاعيه ثبت عضويت دانشجويان شاهد و ايثارگر در سيستم مديريت سما

دانشجوي محترم شاهد و ايثارگر
با توجه به اين كه كليه درخواستهاي آموزشي و غير آموزشي شما از اين تاريخ به بعد فقط از طريق سيستم سما پيگيري ميشود لازم است جهت سهولت پيگيري موارد درخواستي خود، به سيستم مديريت آموزش ( سما ) به آدرس  edu-e.tums.ac.ir مراجعه نماييد وآيكون مربوط به درخواست ثبت عضويت در ستاد شاهد را انتخاب و درخواست خود را  ثبت و به همراه مدارك درخواستي كه در اطلاعيه ذكر شده  ارسال نماييد.
جهت اطلاع از موارد درخواستی اینجا کلیک کنید

 

توسط : admin | تاریخ : 1395/03/29 | نظرات

تغییرات جدید آئین نامه شرایط شرکت در آزمون جامع علوم پایه

 دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر
جهت اطلاع از تغيير شرط گذراندن تمام دروس عمومي قبل از آزمون جامع علوم پايه دوره پزشكي عمومي به گذراندن 8 واحد از دروس عمومي اینجا کلیک کنید.

توسط : admin | تاریخ : 1395/05/25 | نظرات

شرایط شرکت در جشنواره آموزشی و تحصیلی جایزه ملی ایثار

دانشجوی محترم شاهد و ایثارگر
با توجه به برگزاری مراسم تجلیل از دانشجویان شاهد و ایثارگر برتر علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور و شرکت در جشنواره آموزشی و تحصیلی جایزه ملی ایثار، خواهشمند است ضمن مطالعه دستورالعمل اجرایی انتخاب این دسته از دانشجویان، در صورتیکه واجد شرایط عمومی  هستید بر اساس شاخصهای تعیین شده  مدارک و مستندات خود را  حداکثر تا تاریخ 4/9/96 به دفتر مرکزی ستاد واقع در بلوار کشاورز خ قدس ساختمان دانشگاه علوم پزشکی تهران ط 4 اتاق 408 ارائه دهید

توسط : admin | تاریخ : 1395/08/02 | نظرات

اطلاعيه ترم تابستان 95

دانشجوي گرامي شاهد و ايثارگر
با پيگيريهاي مدير كل محترم شاهد و ايثارگر ترم تابستان 95 ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر در دانشگاه البرز برگزار مي گردد.
جهت اطلاع از فرايندثبت نام در ترم مذكور به اينجا مراجعه كنيد.
ستاد دانشجويان شاهد و ايثارگر

توسط : admin | تاریخ : 1394/03/12 | نظرات

ثبت نام ترم تابستان 94 آغاز شد

دانشجوي محترم شاهد و ايثارگر خواهشمند است جهت اطلاع از نحوه ثبت نام در ترم تابستان 94 طبق فرآيند ذيل عمل نمائيد.
1- مطالعه دقیق دستورالعمل ترم تابستان از اينجا
2- تکمیل فرمهای شماره 1و 2 و3 به صورت تایپ شده و سپس تهیه پرینت از آن‌ها( لطفا فقط در صورت منطبق بودن شرایط شما با ضوابط تعیین شده ترم تابستان اقدام نمائيد)
3- در یافت فرم انتخاب واحد از اینجا جهت انتخاب واحدهاي درخواستي(لازم است برنامه دروس ترم تابستان بطور دقيق مطالعه شود و انتخاب واحد بر اساس ضوابط مذكور صورت گيرد)
4- مراجعه به دفتر ستاد شاهد دانشکده پزشکی(ط 3 اتاق 312) به همراه فرم انتخاب واحد جهت امضاء
5- مراجعه به دفتر مرکزی ستاد شاهد جهت تائید مدیریت ستاد و ممهور شدن فرم
6- مراجعه به آموزش دانشکده مربوط به منظور مهر و امضاء فرم توسط معاون محترم آموزشی دانشکده مربوطه
7- مراجعه به آموزش کل دانشگاه (ط 7 اتاق 507 ساختمام مرکزی دانشگاه)به منظور امضاء فرم  توسط مدیر محترم آموزشی دانشگاه و ممهور شدن عكس الصاقي
8- مراجعه به دبیرخانه آموزش کل (طبقه همکف ساختمان مرکزی)جهت ثبت درخواست
9- مراجعه مجدد به سایت و اپلود فرم ثبت نام و فرمهای شماره 1و2و3 جهت ثبت نام اینترنتی در قسمت ثبت درخواست
10- نگهداری کد رهگیری ارائه شده در پایان ثبت نام
11- نگه داری اصل فرمها جهت ارائه به دانشگاه البرز بعد از تائید قطعی ثبت نام
12-پیگیری نتیجه درخواست از طریق پنل پیگیری سایت
13- ويژه  دانشجویان پردیس بین الملل : واریز شهریه دروس پس از تائيد ثبت نام اوليه توسط دانشگاه البرز بنام خود دانشجو به شماره حساب 2177616010003 بانك ملي شعبه مطهري بنام درآمدهاي معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي البرز و واريز شهريه خوابگاه  بنام خود دانشجو به شماره حساب 2177616029001 بانک ملی بنام درآمداختصاصي معاونت دانشجوئي و فرهنگي


توسط : admin | تاریخ : 1394/03/23 | نظرات

اطلاعيه شرايط استفاده از تسهيلات زيراكس و كاغذ

دانشجويان محترم شاهد و ايثارگر:
ضمن عرض تبريك به مناسبت آغاز سال تحصيلي 96-95 و آرزوي سالي سرشار از موفقيت براي شما عزيزان ،جهت اطلاع ازسهميه  تسهيلات زيراكس و كاغذ در نظر گرفته شده براي هر نيمسال تحصيلي و مقاطع مختلف  اينجا كليك كنيد.

مديريت ستاد دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه

توسط : admin | تاریخ : 1394/07/06 | نظرات

اطلاعيه وام دانشجويي بنياد علوي

دانشجوي محترم شاهد و ايثارگر
بنياد علوي با هماهنگي صندوق رفاه دانشجويان ،در نظر دارد به دانشجويان شاغل به تحصيل با شرايط ويژه وام تحصيلي پرداخت نمايد.جهت كسب اطلاعات بيشتر اينجا كليك كنيد

مديريت ستاد دانشجويان شاهد و ايثارگر

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/23 | نظرات

برگزاري كارگاه هاي آموزشي

مركز مشاوره دانشگاه تهران جهت بالا بردن سطح توانمندي عمومي دانشجويان اقدام به برگزاري کارگاه‌های آموزشي  نموده است. جهت اطلاع بيشتر و ثبت نام اينجا را كليك كنيد

توسط : admin | تاریخ : 1394/11/05 | نظرات

اطلاعيه ترم تابستان 94

دانشجوي گرامي شاهد و ايثارگر
با پيگيريهاي مدير كل محترم شاهد و ايثارگر ترم تابستان 94 ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر در دانشگاه البرز برگزار مي گردد.
اطلاع از شرايط عمومي و اختصاصي واجدين شرايط ثبت نام در ترم مذكور به اينجا مراجعه كنيد.
مديريت ستاد دانشجويان شاهد و ايثارگر

توسط : admin | تاریخ : 1394/03/12 | نظرات

ثبت نام ترم تابستان 94 آغاز شد

دانشجوي محترم شاهد و ايثارگر خواهشمند است جهت اطلاع از نحوه ثبت نام در ترم تابستان 94 طبق فرآيند ذيل عمل نمائيد.
1- مطالعه دقیق دستورالعمل ترم تابستان از اينجا
2- تکمیل فرمهای شماره 1و 2 و3 به صورت تایپ شده و سپس تهیه پرینت از آن‌ها( لطفا فقط در صورت منطبق بودن شرایط شما با ضوابط تعیین شده ترم تابستان اقدام نمائيد)
3- در یافت فرم انتخاب واحد از اینجا جهت انتخاب واحدهاي درخواستي(لازم است برنامه دروس ترم تابستان بطور دقيق مطالعه شود و انتخاب واحد بر اساس ضوابط مذكور صورت گيرد)
4- مراجعه به دفتر ستاد شاهد دانشکده پزشکی(ط 3 اتاق 312) به همراه فرم انتخاب واحد جهت امضاء
5- مراجعه به دفتر مرکزی ستاد شاهد جهت تائید مدیریت ستاد و ممهور شدن فرم
6- مراجعه به آموزش دانشکده مربوط به منظور مهر و امضاء فرم توسط معاون محترم آموزشی دانشکده مربوطه
7- مراجعه به آموزش کل دانشگاه (ط 7 اتاق 507 ساختمام مرکزی دانشگاه)به منظور امضاء فرم  توسط مدیر محترم آموزشی دانشگاه و ممهور شدن عكس الصاقي
8- مراجعه به دبیرخانه آموزش کل (طبقه همکف ساختمان مرکزی)جهت ثبت درخواست
9- مراجعه مجدد به سایت و اپلود فرم ثبت نام و فرمهای شماره 1و2و3 جهت ثبت نام اینترنتی در قسمت ثبت درخواست
10- نگهداری کد رهگیری ارائه شده در پایان ثبت نام
11- نگه داری اصل فرمها جهت ارائه به دانشگاه البرز بعد از تائید قطعی ثبت نام
12-پیگیری نتیجه درخواست از طریق پنل پیگیری سایت
13- ويژه  دانشجویان پردیس بین الملل : واریز شهریه دروس پس از تائيد ثبت نام اوليه توسط دانشگاه البرز بنام خود دانشجو به شماره حساب 2177616010003 بانك ملي شعبه مطهري بنام درآمدهاي معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي البرز و واريز شهريه خوابگاه  بنام خود دانشجو به شماره حساب 2177616029001 بانک ملی بنام درآمداختصاصي معاونت دانشجوئي و فرهنگي


توسط : admin | تاریخ : 1394/03/23 | نظرات

اطلاعيه ترم تابستان 95

دانشجوي گرامي شاهد و ايثارگر
با پيگيريهاي مدير كل محترم شاهد و ايثارگر ترم تابستان 95 ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر در دانشگاه البرز برگزار مي گردد.
جهت اطلاع از فرايندثبت نام در ترم مذكور به اينجا مراجعه كنيد.
ستاد دانشجويان شاهد و ايثارگر

توسط : admin | تاریخ : 1394/03/12 | نظرات

دروس پذيرفته شده دانشجويان شاهد و ايثارگردر ترم تابستاني دانشگاه اروميه

دانشجويان محترم شاهد و ايثارگر
باتوجه به پايان  مهلت ثبت نام در ترم تابستان، مقتضي است جهت اطلاع از دروس پذيرفته شده زمان شروع كلاسها و نحوه اسكان در خوابگاه  دانشگاه علوم پزشكي اروميه اينجا كليك نماييد.

مديريت امور دانشجويان شاهد و ايثارگر

توسط : admin | تاریخ : 1393/04/10 | نظرات

تغییرات جدید آئین نامه شرایط شرکت در آزمون جامع علوم پایه

 دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر
جهت اطلاع از تغيير شرط گذراندن تمام دروس عمومي قبل از آزمون جامع علوم پايه دوره پزشكي عمومي به گذراندن 8 واحد از دروس عمومي اینجا کلیک کنید.

توسط : admin | تاریخ : 1395/05/25 | نظرات

شرایط شرکت در جشنواره آموزشی و تحصیلی جایزه ملی ایثار

دانشجوی محترم شاهد و ایثارگر
با توجه به برگزاری مراسم تجلیل از دانشجویان شاهد و ایثارگر برتر علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور و شرکت در جشنواره آموزشی و تحصیلی جایزه ملی ایثار، خواهشمند است ضمن مطالعه دستورالعمل اجرایی انتخاب این دسته از دانشجویان، در صورتیکه واجد شرایط عمومی  هستید بر اساس شاخصهای تعیین شده  مدارک و مستندات خود را  حداکثر تا تاریخ 10/8/95 به دفتر مرکزی ستاد واقع در بلوار کشاورز خ قدس ساختمان دانشگاه علوم پزشکی تهران ط 4 اتاق 408 ارائه دهید

توسط : admin | تاریخ : 1395/08/02 | نظرات

اطلاعيه مهم در خصوص استفاده از خدمات آموزشي موسسه دندانپزشكي ماهان

دانشجوي محترم شاهد و ايثارگر
در راستاي مذاكرات انجام شده ستاد شاهد و ايثارگر وزارتخانه، موسسه دندانپزشكي ماهان در نظر دارد تمامي خدمات آموزشي خود را با شرايط ويژه به مخاطبان  ارائه نمايد. جهت اطلاع از چگونگي اين خدمات و تسهيلات ويژه جهت دانشجويان شاهد و ايثارگر اينجا كليك كنيد.

توسط : admin | تاریخ : 1394/08/04 | نظرات
اطلاعيه مهم در خصوص نحوه ثبت نام در ترم تابستاني سال 1393
دانشجويان محترم شاهد و ايثارگر
خواهشمند است جهت  انجام بهينه روند مراحل ثبت نام ، نكات زير را رعايت نمائيد.
1- دريافت و تكميل فرم هاي  شماره يك و دو (فرم منشور اخلاقي وفرم تعهد  دانشجويان) از سايت دانشگاه علوم پزشكي اروميه
2- مراجعه به  ساختمان آموزش دانشكده  پزشكي طبقه 2 سركار خانم دكتر ابراهيمي جهت دريافت فرم انتخاب واحد و تكميل آن
3- مراجعه به دفتر مركزي ستاد دانشجويان شاهد جهت تائيد فرمها توسط مديريت محترم ستاد
4- مراجعه به آموزش دانشكده محل تحصيل جهت مهر و امضاء
5- مراجعه به آموزش كل دانشگاه اتاق 705 جهت تائيد مدارك
6- مراجعه به دفتر ستاد جهت تحويل فرمها و تكميل مراحل ثت نام
همچنين يادآور ميشود با توجه به تكميل فرايند ثبت نام از طريق  اين ستاداحتياجي به حضور دانشجويان در دانشگاه فوق نميباشد.
نمودار درصد دانشجويان شاهد و ايثارگر معدل الف نيمسال اول 93-92 به تفكيك دانشكده

نمودار درصد دانشجويان شاهد و ايثارگر معدل الف نيمسال دوم 93-92 به تفكيك دانشكده

توسط : admin | تاریخ : 1393/03/21 | نظرات

نمودار درصد دانشجويان شاهد و ايثارگر معدل الف نيمسال اول 43-93 به تفكيك دانشكده

توسط : admin | تاریخ : 1394/06/18 | نظرات
نمودار درصد دانشجويان شاهد و ايثارگر معدل الف نيمسال دوم 94-93 به تفكيك دانشكده

تقديراز 104 دانشجوي برتر علمي -پژوهشي شاهد و ايثارگر دانشگاه توسط وزير محترم بهداشت

توسط : admin | تاریخ : 1393/03/19 | نظرات

اطلاعيه در خصوص جشنواره دانشجويي ابن سينا

دانشجوي محترم شاهد و ايثارگر
با توجه به برگزاري سالانه جشنواره دانشجويي ابن سينا در ابعاد آموزشي، پژوهشي، كيفيت خدمات سلامت، قرآن و عترت، هنري ، اجتماعي، ورزشي و جامع دانشجوي نمونه  در سطوح دانشجويي و احتمال بالاي برگزيده شدن  در اين جشنواره ، مشاركت فعالانه در ابعاد مختلف اين جشنواره و بهره مندي از جوايز ارزشمند آن  به شما عزيزان توصيه ميگردد.
مديريت امور دانشجويان شاهد و ايثارگر

توسط : admin | تاریخ : 1393/03/28 | نظرات

نموداردرصد دانشجویان شاهد و ایثارگر معدل الف نیمسال اول 95-94

توسط : admin | تاریخ : 1395/07/28 | نظرات

نموداردرصد دانشجویان شاهد و ایثارگر معدل الف نیمسال دوم 94-95

توسط : admin | تاریخ : 1395/09/06 | نظرات

نموداردرصد دانشجویان شاهد و ایثارگر معدل الف نیمسال اول 95-96

توسط : admin | تاریخ : 1396/03/30 | نظرات
نحوه محاسبه حد نصاب قبولی در آزمونهای جامع
طبق مصوبه پنجاه و یکمین جلسه مورخ 1392/3/25 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در خصوص نحوه محاسبه حد نصاب قبولی در آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیش کارورزی جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد.
حد نصاب نمره قبولی در آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیش کارورزی بر اساس 70 درصد میانگین مجموع نمرات 5 درصد اول کلیه دانشگاهها محاسبه می گردد و این مصوبه از تاریخ تصویب(آزمون شهریور 1392 و به بعد)لازم الاجرا می باشد.
درصد دانشجویان شاهد و ایثارگر با معدل بالای 17 به تفکیک دانشکده
درصد دانشجویان شاهد و ایثارگر با معدل نیمسال بالای 17 به تفکیک جنسیت

اطلاعیه ترم تابستان 97

دانشجويان محترم شاهد و ايثارگر

با توجه به برگزاري ترم تابستاني وي‍ژه دانشجويان شاهد و ايثارگر در دروس اختصاصي و عمومي مقاطع علوم پايه رشته هاي پزشكي ،دندانپزشكي و داروسازي در دانشگاههای علوم پزشكي کشور مانند دانشگاه علوم پزشکی ایران ، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد (قسمت اطلاعیه های آموزشی) ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان و دانشگاه علوم پزشکی فسا مقتضي است جهت اطلاع از شرايط ثبت نام در اين ترم، دروس ارائه شده ، قوانين و مقررات ترم تابستاني، نحوه ثبت نام ، زمانبندي ثبت نام و تقويم تحصيلي ترم تابستانه به سايتhttp://vsa.behdasht.gov.ir مراجعه و پس از مطالعه آیین نامه های مربوطه و اطمينان از احراز شرايط با در دست داشتن دو قطعه عكس جهت انجام مراحل ثبت نام به دفتر مركزي ستاد دانشجويان شاهد و ايثارگر مراجعه نمائيد.

جدید ***

توسط : admin | تاریخ : 1397/04/09 | نظرات

اطلاعیه ترم تابستانی 97 دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر
ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر  دانشگاه علوم پزشکی تهران با هماهنگی و همکاری معاونت آموزشی دانشگاه، ترم تابستانی سال ۱۳۹۷ مربوط به درس آسیب شناسی عمومی عملی(نیم واحد) ویژه دانشجویان "عادی و شاهد و ایثارگر " در رشته  دندانپزشکی برگزار می نماید.
مقتضي است پس از مطالعه آیین نامه مربوطه و اطمينان از احراز شرايط با در دست داشتن دو قطعه عكس و فرم های تکمیل شده جهت انجام مراحل ثبت نام به دفتر مركزي ستاد دانشجويان شاهد و ايثارگر مراجعه نمائيد.

توسط : admin | تاریخ : 1397/05/16 | نظرات